Έγκαιρη Παρέμβαση

Η έγκαιρη παρέμβαση στα παιδιά που είναι «αργοπορημένοι ομιλητές» (λένε λιγότερες από 50 λέξεις έως 2 ετών), είναι καθοριστικής σημασίας

Read more