Έγκαιρη Παρέμβαση

Η έγκαιρη παρέμβαση στα παιδιά που είναι “αργοπορημένοι ομιλητές” (λένε λιγότερες από 50 λέξεις έως 2 ετών), είναι καθοριστικής σημασίας

Περισσότερα