Θάλεια ΚουτλήΣυμβουλές

ΔΕΠ-Υ και οφέλη εργοθεραπείας

Οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ έχουν συχνά μέσο όρο ή και υψηλό IQ. Πολλές φορές όμως δυσκολεύονται αρκετά  με τη μάθηση. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια σύγχυση στον εκπαιδευτικό αλλά και θεραπευτικό χώρο επειδή συνήθως οι υψηλές βαθμολογίες IQ συνδέονται με καλούς βαθμούς.

Σε μία έρευνα που έγινε ανάμεσα σε μαθητές με ΔΕΠ-Υ και άριστους μαθητές χωρίς ΔΕΠ-Υ έδειξε να μοιράζονται παρόμοια προφίλ IQ και συμπεριφοράς, αλλά έχουν πολύ διαφορετικά προφίλ μάθησης. Η απάντηση ήταν στη μνήμη εργασίας τους.

Οι άριστοι μαθητές είχαν εξαιρετική μνήμη εργασίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τους υψηλούς βαθμούς τους. Αντίθετα, η κακή μνήμη  εργασίας των μαθητών με ΔΕΠ-Υ συνδέθηκε με χαμηλά επιτεύγματα στο σχολείο . Το ενδιαφέρον στοιχείο για το προφίλ μνήμης εργασίας ενός παιδιού με ΔΕΠ-Υ είναι ότι δεν έχουν τόσο πολύ δυσκολίες στη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Σε μια δοκιμαστική κατάσταση, μπορούν να ανακαλέσουν ψηφία, λέξεις, οδηγίες και χωρικές τοποθεσίες με τον ίδιο ρυθμό με τους συνομηλίκους τους. Στην τάξη, μπορούν συνήθως να θυμούνται αυτά που τους αναφέρει ο δάσκαλος και να τα επαναλάβουν. Το πρόβλημα προκύπτει όταν πρέπει να διαχειριστούν αυτές τις πληροφορίες, τόσο σε λεκτικούς όσο και σε οπτικούς τομείς. Δυσκολεύονται όταν πρέπει να έχουν κατά νου πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν για να καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά τους.

Ο εργοθεραπευτής παρεμβαίνει στο σημείο αυτό με στόχο να βελτιώσει τις εκτελεστικές λειτουργιες του παιδιού και να καλύψει όσο είναι δυνατόν τα οπτικά-χωρικά ελλείμματα της μνήμης εργασίας τους, με στόχο την καλύτερη μάθηση και αφομοίωση των πληροφοριών αλλά και τη σωστή διαχείρισης τους.

Share this...