Όροι Χρήσης & Ιδιωτικό Απόρρητο

Όροι χρήσης:

Ο ιστότοπος www.i-paidi.gr, ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ i-paidi AMKE,  με έδρα Σερεπετζή 4, 15452 Π.Ψυχικό, στο εξής για συντομία αποκαλούμενη το «i-paidi» .

Το  i-paidi επιθυμεί την διατήρηση της επικοινωνίας μαζί σας.

Σε περίπτωση που δεν λάβουμε άμεσα απάντησή σας, θα σας αποστείλουμε έως δύο, ακόμη, ενημερώσεις–υπενθυμίσεις μέσω e-mail με το περιεχόμενο που αναφέρεται και εδώ. Εάν δεν λάβουμε και πάλι την απάντησή σας εντός τριών ημερών από την ημέρα αποστολής, θα διαγράψουμε τα στοιχεία σας οριστικά από τον κατάλογο επαφών μας. Για την επανεγγραφή σας θα απαιτείται νέα αίτηση με τα στοιχεία σας.

Το  i-paidi συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό του, την ενημέρωση, υλοποίηση και αναβάθμιση των δράσεων, προγραμμάτων και υπηρεσιών του, που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, και την ενημέρωση σχετικά με την ελαχιστοποίηση των δυσκολιών του χαρισματικού παιδιού με ΔΕΠ-Υ. Τα δεδομένα που συλλέγονται τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο, θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Έχετε δικαίωμα εύλογης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, που διατηρούμε, (αν και εφόσον μας δηλώσετε πως επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφοριακό υλικό από εμάς), να ζητήσετε αντίγραφο αυτών ή να διορθώσετε, σε περίπτωση που είναι ανακριβή.

Έχω λάβει γνώση, κατανοώ και αποδέχομαι ότι το i-paidi, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό την διατήρηση της επικοινωνίας μαζί μου, αποστέλλοντάς μου ενημερωτικό, πληροφοριακό και λοιπό υλικό, υπό την μορφή ηλεκτρονικής ή έντυπης αλληλογραφίας.

Το i-paidi έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όμως επειδή το διαδίκτυο ουδέποτε μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλές, παρακαλούμε να μην αποστέλλετε μέσω e-mail πληροφορίες οι οποίες επιθυμείτε να παραμείνουν απόρρητες .

Κατανοώ πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πρόσβαση, διόρθωση, λήθη, εναντίωση, φορητότητα κ.λπ.), καθώς επίσης και του δικαιώματός μου να αιτούμαι εξηγήσεων για την επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην νομοθεσία, απευθυνόμενος στο i-paidi (Σερεπετζή 4, 15452 Π.Ψυχικό) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση lagoumidim@i-paidi.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το i-paidi στο  lagoumidim@i-paidi.gr.