Αιγίδα Υπουργείου Εργασίας
Αιγίδα UNESCO
Αιγίδα ΚΕΔΕ
Συνεργάτης Περιφέρειας Αττικής