Χαρακτηριστικά ΔΕΠ-Υ σε παιδιά και εφήβους

Πολλά από τα  πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ εμφανίζονται από τα 0 έως τα 6, ενώ η τελική διάγνωση της γίνεται στα 7 χρόνια του παιδιού.

Περισσότερα

4 λάθος συμπεράσματα για το παιδί με Διάσπαση Προσοχής

Στο Ελληνικό σχολείο έχουμε ανεπαρκή μέσα αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ ή αλλιώς Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα. Και ακόμη περισσότερο, στις

Περισσότερα