Ειδικές συνταγές αντί φαρμάκων στο παιδί με ΔΕΠ-Υ

Οι γονείς του παιδιού με Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ή ΔΕΠ-Υ) προσπαθούν να ελέγξουν τα συμπτώματα  όχι με φάρμακα αλλά

Περισσότερα