ΔΕΠ-ΥΟρισμός

Τι είναι Παρορμητικότητα;

 

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται σε έναν μαθητή ως παρορμητικό συνήθως πλάθουν την εικόνα ενός παιδιού που σπάνια σκέφτεται πριν κάνει μία ενέργεια –για
παράδειγμα, κλωτσάει μία μπάλα αλλά δεν σκέφτεται πού θα φτάσει η μπάλα και τι θα σπάσει. ’λλοι μαθητές ενεργούν γρήγορα μόλις δοθεί κάποια εντολή από
το δάσκαλο πριν καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες –συχνά, η γρήγορη ενέργεια, οδηγεί το παιδί σε λάθη ή ατυχίες.

Το 1989, ο Kauffman σημειώνει ότι η παρορμητική συμπεριφορά είναι φυσιολογική σε μικρούς μαθητές οι οποίοι όμως μεγαλώνοντας μαθαίνουν εναλλακτικούς
τρόπους δράσης. ’λλοι ερευνητές επισημαίνουν ότι 2-ετών μαθητές θα αρχίσουν να “αναστείλουν απαγορευμένες ενέργειες λόγω ανάκλησης πληροφοριών-εκπαίδευσης
στη μνήμη τους». Όμως δηλώνουν ότι «η αυτορρύθμιση δεν αναπτύσσει μέχρι το τρίτο ή τέταρτο έτος της ζωής ».

Οι μαθητές που εκδηλώνουν την παρορμητική συμπεριφορά μπαίνουν συχνά σε μπελάδες, όπως παιχνίδια και δραστηριότητες παιχνιδιού (Melloy, 1990). Δυστυχώς,
η παρορμητικότητα τοποθετεί τους μαθητές σε υψηλότερο κίνδυνο σχετικά με τη ζωή τους με το κάπνισμα, τις διατροφικές διαταραχές (Whitehead, 2005), ακόμη
και την αυτοκτονία (Swann, και Moeller, 2005).

 

Share this...