Βιογραφικά

Γιάννης Τρυφιάτης PhD, Εκπαιδευτικός

Ο Γιάννης Τρυφιάτης είναι εκπαιδευτικός σε ιδιωτικό σχολείο και υπ. Διδάκτορας στη Φιλοσοφική Σχολή με θέμα «Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». Το συγγραφικό του έργο αποτελείται από δημοσιεύσεις σε ερευνητικά περιοδικά, επιστημονικά βιβλία και πρακτικά διεθνών και εγχώριων συνεδρίων. Οι σπουδές του περιλαμβάνουν: Πτυχίο (Β.Α.) στα Παιδαγωγικά, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1996), Πτυχίο (B.A) στην Παιδαγωγική και την Ψυχολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000), Πτυχίο (M.B.A.) στις Σύγχρονες Τεχνολογίες, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006).

Share this...