ΒιβλίαΚεντρικήΠροτάσεις

Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

[:el]Τα τριάντα κείμενα του βιβλίου με τίτλο εντάσσονται σε τρία βασικά μέρη της επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζεται στο σχολείο (school based): Μέθοδοι, Πρακτικές σχολείων, Πολιτικές. Αν και έχουν εμφανιστεί εργασίες στις προαναφερθείσες κατευθύνσεις κατά καιρούς από τη δεκαετία του 1990 στη χώρα μας, είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά, που το ζήτημα τίθεται συνολικά και επικαιροποιημένα σε έντυπη μορφή. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες κειμένων έχουν συζητηθεί ελάχιστα στη χώρα μας. Αυτό έγινε εφικτό μετά το μεγάλο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, το οποίο πραγματοποιήθηκε 20-22 Φεβρουαρίου 2015 στην Κόρινθο, από τη Μονάδα Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης, η οποία ανήκει στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο συνέδριο αυτό οι κατευθύνσεις που προαναφέρθηκαν συζητήθηκαν εκτεταμένα με εκατό πενήντα εισηγήσεις.

Οι συγγραφείς των κειμένων είναι πανεπιστημιακοί, σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται κείμενο του John MacBeath από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο οποίος θεωρείται «ο πατέρας» της αυτοαξιολόγησης σχολείου, δύο ακόμα κείμενα από αγγλικά πανεπιστήμια και τρία κείμενα από κυπριακά πανεπιστήμια και σχολεία.

Για τα περιεχόμενα του βιβλίου, πατήστε εδώ

 

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο

 

Μπορείτε να αγοράσετε αυτό το βιβλίο  όπως και όλα τα βιβλία  από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ κάνοντας χρήση του παρακάτω κουπονιού. Μια προσφορά μόνο για τις φίλες  &  τους φίλους του i-paidi.gr!

kouponi-30-grigoris

 

 

 [:en]Τρία είναι τα κοµβικά στάδια στη ζωή ενός σχολικού βιβλίου:

1. Το στάδιο της δηµιουργίας, δηλαδή  του σχεδιασµού

2. Το στάδιο της εφαρµογής, δηλαδή της χρήσης του ως µέσου διδασκαλίας   και µάθησης, και

3. Το στάδιο της αξιολόγησης (διαµορφωτικής ή τελικής). Αυτά τα τρία στάδια συνθέτουν τον σκελετό επί του οποίου εξελίσσεται η µελέτη των σχολικών βιβλίων στον παρόντα τόµο.

Στο πρώτο µέρος, τον «Σχεδιασµό», παρουσιάζουµε τη διαδικασία σχεδιασµού, τους φορείς  και τις προοπτικές στην παραγωγή των σχολικών βιβλίων και εν γένει των µέσων διδασκαλίας. Επισηµαίνεται ότι η τεχνολογία των σχολικών βιβλίων, συµβατική ή ψηφιακή, καλείται να καλύψει ανάγκες και γι αυτό πρέπει να γνωρίζουµε τα όρια και τις δυνατότητές της, για να την αξιοποιήσουµε µε τον πιο πρόσφορο παιδαγωγικά τρόπο. Τον πρόσφορο παιδαγωγικό τρόπο, τον οποίο υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη χρήση των σχολικών βιβλίων στη σχολική τάξη, εξετάζουµε στο δεύτερο µέρος αυτού του τόµου, τη «Διδασκαλία». Παρουσιάζουµε ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα από έρευνα στο πεδίο που διεξήχθη σε 3 δηµοτικά σχολεία του κέντρου της Αθήνας το 2009-2010. Υποστηρίζουµε ότι, προκειµένου να αξιοποιούνται παιδαγωγικά τα σχολικά βιβλία επ΄ ωφελεία των µαθητών και της µάθησης, απαιτείται συντονισµένος και στρατηγικής φύσεως µακρο-πρόθεσµος προγραµµατισµός για µια «Παιδαγωγική του Σχολικού Βιβλίου», µε κυριότερες προϋποθέσεις:  α. την αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων και την περικοπή της ύλης, β. την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στον σχεδιασµό εκπαιδευτικού υλικού µε παιδαγωγικούς όρους, γ. τη διαχρονική έρευνα στον τρόπο παιδαγωγικής αξιοποίησης και αποτελεσµατικότητας των σχολικών βιβλίων και εν γένει των εκπαιδευτικών µέσων, κατά τη µαθησιακή διαδικασία. Στο τρίτο µέρος, στη θεµατική της «Αξιολόγησης» των σχολικών βιβλίων ο αναγνώστης θα βρει κείµενα των  Κυριάκου Μπονίδη, Όθωνα Μπουραντά, Ηλία Γ. Ματσαγγούρα, Ευτυχίας Αντωνίου, Ντίας Γαλανοπούλου, Ειρήνης Πετράτου και Αλεξάνδρας Χ.  Κουλουµπαρίτση, τα οποία επικεντρώνονται στις διαδικασίες και τα εργαλεία έρευνας και αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: σχολικό βιβλίο, έρευνα και αξιολόγηση σχολικών βιβλίων, παιδαγωγική του σχολικού βιβλίου, σχεδιασµός σχολικών βιβλίων, Μοντέλο για την Παιδαγωγική των Εκπαιδευτικών Μέσων και του Σχολικού Βιβλίου, αξιολόγηση εικόνων σχολικών βιβλίων, σχολικό βιβλίο και ιδεολογία, αναγνωσιµότητα, διδαξιµότητα σχολικών βιβλίων.

to-sxoliko-biblio-ekdosis-grigori-big

 

Για τα περιεχόμενα του βιβλίου πατήστε εδώ

 

*Η Αλεξάνδρα Χ. Κουλουµπαρίτση γεννήθηκε στη Λ.Δ. Κογκό. Είναι Επίτιµη Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Δρ. Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας µε έµφαση στον Σχεδιασµό, την Εφαρµογή και την Αξιολόγηση Αναλυτικού Προγράµµατος, Διδασκαλίας και Σχολικών Βιβλίων (MEd, PhD από τη Μεγάλη Βρετανία). Απέκτησε τους µεταπτυχιακούς τίτλους της µε υποτροφία από το ΙΚΥ. Για πολλά έτη εργάστηκε σε σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης διαφόρων τύπων. Υπηρέτησε επί πενταετία ως Σχολική Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας και αργότερα ως Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Από το 2001 διδάσκει στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Διδασκαλία της Χηµείας και Νέες Τεχνολογίες», το µάθηµα «Παιδαγωγική – Αναλυτικό Πρόγραµµα – Σχολικά βιβλία». Πιο πρόσφατο βιβλίο της είναι το «Αναλυτικό Πρόγραµµα και Διδακτικός Σχεδιασµός: Θεωρητικές Αναζητήσεις και Παραδείγµατα Εφαρµογών από το Σχολείο»(2011).

 

Μπορείτε να αγοράσετε αυτό το βιβλίο  όπως και όλα τα βιβλία  από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ κάνοντας χρήση του παρακάτω κουπονιού. Μια προσφορά μόνο για τις φίλες  &  τους φίλους του i-paidi.gr!

kouponi-30-grigoris

 

 

 [:]

Share this...