Τι είναι η Διάσπαση Προσοχής;

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) είναι η πιο κοινή δυσκολία στα παιδιά. Συνήθως διαπιστώνεται κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια –

Περισσότερα