Πως λειτουργεί

Η συνεργασία μαζί μας

Μόλις εγγραφείτε οι γονείς στο i-paidi, έχετε τη δυνατότητα διαλόγου με άλλους γονείς παιδιών με ΔΕΠ-Υ ή με κίνδυνο για   ΔΕΠ-Υ.

Με αυτό τον τρόπο εξωτερικεύεστε και μειώνεται το άγχος σας. Όποτε ζητήστε, ο ειδικός-συνεργάτης του i-paidi δίνει άμεσα την επιστημονική συμβουλή. Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ έχουν κάποιες κοινές δυσκολίες (προσοχής, παρορμητικότητας, στρες, ανασφάλειας, υπερκινητικότητας) και κατά συνέπεια οι γονείς έχουν κοινά θέματα συζήτησης με άμεσο διάλογο

Ακόμη περισσότερο, υπηρεσίες και ενημέρωση για το παιδί με ΔΕΠ-Υ δίνονται είτε σε ομάδες γονέων που οργανώνονται είτε με συνολική  ενημέρωση σε σχολεία. Εξασφαλίζετε λοιπόν ως μέλος του www.i-paidi.gr την έγκαιρη ενημέρωση και παρέμβαση προκειμένου να προλάβετε τις δευτερεύουσες συνέπειες της ΔΕΠ-Υ, σχετικά με τη συναισθηματική ωριμότητα και τη μαθησιακή ετοιμότητα του παιδιού σας. Συγχρόνως δε, βρίσκετε δώρα, φιλική, άμεση πρόσβαση  και απαντήσεις,  σχετικά με υπηρεσίες για το παιδί με ΔΕΠ-Υ.

Share this...