Blog

Το i-paidi.gr στο MoneyShow

[:el]Στις 10 Ιανουαρίου, από τις 12:00 έως τις 14:00, στο MoneyShow στo Athens Hilton Hotel, αίθουσα Σαντορίνη, μιλάμε για τη στήριξη του παιδιού με Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα και της οικογένειάς του.

Στο πάνελ θα βρίσκονται οι: Τζίνα Θανοπούλου​, Ψυχο-Εκπαιδευτική Σύμβουλος του Harvard University, Δρ.Γιώργος Ευθυμίου​, Μοριακός Βιολόγος και Μεταδιδάκτορας του Leeds University,  Μαριάννα Λαγουμίδη, Ειδικός στη ΔΕΠ-Υ co-owner του i-paidi.gr​ και η Χριστίνα Γεωργιάδου​, Πρόεδρος της ADHD Hellas​.

H είσοδος ελεύθερη.

 [:en]On 10 January 2016, from 12:00 to 14:00, we are talking about the support of ADHD and hyperactivity and his family in MoneyShow, Athens Hilton Hotel (Santorini room).

In the panel will be participate: Gina Thanopoulou, Psycho-Educational Director of Harvard University, Dr.Giorgos Efthymiou, Molecular Biologist and Post Doctoral of Leeds University, Marianna Lagoumidi, Specialist in ADHD co-owner of i-paidi.gr and Christina Georgiadou, President of ADHD Hellas.

 [:]

Share this...