ΔιαχείρισηΚεντρικήΟικογένεια

Χαρακτηριστικά του λόγου και της ομιλίας των παιδιών με ΔΕΠ-Υ

Η Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, έχει αντίκτυπο στην λεκτική επικοινωνία του παιδιού.

Ομιλία

Η ικανότητα του παιδιού να παράγει τους φθόγγους μεμονωμένα και σε λέξεις, δεν επηρεάζεται από τη ΔΕΠ-Υ. Παρατηρείται όμως γρήγορος ρυθμός ομιλίας, δηλαδή ταχυλαλία, έχοντας ως αποτέλεσμα να παραλείπονται φθόγγοι, συλλαβές και να γίνονται αντικαταστάσεις φωνημάτων.

Κατανόηση Λόγου

Η δυσκολία των παιδιών να συγκεντρωθούν και /ή η υπερκινητικότητα τους, επηρεάζουν την κατανόηση του προφορικού λόγου. Δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να εκτελέσουν λεκτικές οδηγίες και κατά την ακρόαση ενός παραμυθιού, δεν απαντούν στοχευμένα στις ερωτήσεις που θέτει ο εκπαιδευτικός  ή ο γονέας.

Δομή – Περιεχόμενο

Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούνται συντακτικά και γραμματικά λάθη στο λόγο των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, ως απόρροια της βιασύνης τους να ολοκληρώσουν το εκφώνημά τους. Επιπρόσθετα, δυσκολεύονται να αναδιηγηθούν μία ιστορία ή ένα γεγονός που έζησαν, καθώς δεν μπορούν να οργανώσουν τις σκέψεις τους και οι ιδέες τους στερούνται σαφήνειας.  Πιο συγκεκριμένα, δεν διηγούνται την ιστορία με αλληλουχία, τηρώντας τη  σωστή χρονολογική σειρά, δεν ανακαλούν τις βασικές πληροφορίες και δεν παρέχουν τις σωστές πληροφορίες στον συνομιλητή.

Δεξιότητες Συζήτησης

Κατά τη διάρκεια μίας συζήτησης, είναι έκδηλη η δυσκολία των παιδιών με ΔΕΠ-Υ να διατηρήσουν βλεμματική επαφή και εναλλαγή σειράς. Δεν περιμένουν τη σειρά τους, διακόπτουν και απαντάνε χωρίς να τους απευθύνουν το λόγο. Συχνά δεν παραμένουν στο θέμα της συζήτησης, καθώς μετεπηδούν από το ένα θέμα συζήτησης στο άλλο.

Φώνηση

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ είναι επιρρεπή σε παθήσεις της φωνής, καθώς κάνουν φωνητική κατάχρηση και χρησιμοποιούν δυνατή φωνή κατά τη φώνηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση διαταραχών στη φωνή, όπως βραχνάδα και τραχύτητα.

Οι  επιπτώσεις της ΔΕΠ-Υ στην ομιλία και στο λόγο του παιδιού μπορεί να επηρεάσουν, την επικοινωνία, τις κοινωνικές του δεξιότητες και την ακαδημαική του επίδοση. Ο ρόλος του λογοπεδικού είναι σημαντικός τόσο στην αξιολόγηση όσο και στη θεραπεία, ως μέλος μίας διεπιστημονικής ομάδας.

 

Κουδουμνάκη Εύη, Λογοπεδικός

koudoumnakievi@yahoo.gr , 2106727015, 6946269293

Share this...