ΔΕΠ-Υ: Εναλλακτική προσέγγιση του ορισμού

Οι ενήλικες και τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα) ή αλλιώς με Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα δεν

Περισσότερα