«ΔΕΠ-Υ: η Αξία της Έγκαιρης Διάγνωσης και της Σωστής Διατροφής»