4 λάθος συμπεράσματα για το παιδί με Διάσπαση Προσοχής

Στο Ελληνικό σχολείο έχουμε ανεπαρκή μέσα αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ ή αλλιώς Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα. Και ακόμη περισσότερο, στις

Περισσότερα