ΔιαχείρισηΣυμβουλές

Η σημασία του παραμυθιού στην ανάπτυξη του παιδιού

Υπάρχει άραγε κάποιος που δεν αγαπά τα παραμύθια; Τα παραμύθια μας συντροφεύουν ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Αποτελούν μέσο χαλάρωσης για τα παιδιά πριν κοιμηθούν. Αποτελούν όμως και μέσω διαπαιδαγώγησης. Τα παραμύθια άλλωστε ενισχύουν όλη την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού πολύπλευρα και σφαιρικά.

Τα παραμύθια, ήδη από τη βρεφική ηλικία, έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του παιδιού. Το παιδί ακούγοντας τη μητρική του γλώσσα αναπτύσσει τη γλωσσική του ικανότητα. Ταυτόχρονα, μέσα από το παραμύθι ενισχύεται ο δεσμός του με τον γονέα, σε μια δραστηριότητα που είναι αποκλειστικά δική τους. Το παραμύθι ενισχύει τη φαντασία του παιδιού, το βοηθά να δημιουργεί εικόνες, να μπαίνει στη θέση του ήρωα και να ταυτίζεται. Αποτελεί πολλές φορές μία δίοδο συναισθημάτων που ενδεχομένως το παιδί δεν μπορεί να εξωτερικεύσει σε πραγματικό επίπεδο. Μέσα από τους ήρωες το παιδί λυτρώνεται και επεξεργάζεται τους φόβους ή και το θυμό του. Από την άλλη πλευρά, χτίζει και θετικά συναισθήματα όπως η αισιοδοξία και μαθαίνει για σημαντικές έννοιες, όπως αυτές της οικογένειας, της φιλίας και της δικαιοσύνης.

Η βασικότερη όμως λειτουργία του παραμυθιού είναι η ταύτιση. Το παιδί ταυτίζεται με τον ήρωα, τις περισσότερες φορές τον καλό, ο οποίος φέρει τους κοινωνικούς κανόνες και τις ηθικές αξίες και μάχεται το κακό και την αδικία. Έτσι, μέσα από αυτή την ταύτιση το παιδί χτίζει τον ψυχισμό του και ενδοβάλλει τα θετικά και δίκαια πρότυπα των οποίων είναι φορέας κάθε ήρωας.

Έτσι, ο κόσμος των παραμυθιών ανοίγει νέους ορίζοντες για το παιδί σε συναισθηματικό, γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο μέσα από μια δραστηριότητα που προσφέρει ευχαρίστηση. Αντίστοιχα, ευεργετικά για το παιδί μπορούν να λειτουργήσουν και άλλες δραστηριότητες, όπως η μουσική και το θέατρο.

Share this...