ΔιαχείρισηΟικογένειαΠροσφορέςΠροτάσεις

Διδακτική μέθοδος project και διαθεματικότητα

Anaptugma_Kaldi-Konsolas.indd

Διδακτική μέθοδος project και διαθεματικότητα

Θεωρία, έρευνα και πράξη

Συγγραφέας: Καλδή Σταυρούλα  – Κόνσολας Μάνος

 Η διδακτική πράξη στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης συνεπάγεται νέες διδακτικές προσεγγίσεις, που δίνουν έμφαση στη συνεργασία, στην ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, στην κριτική και δημιουργική σκέψη, στην επίλυση προβλημάτων, στην ανακάλυψη και διερεύνηση της γνώσης, στη συμμετοχή λήψης αποφάσεων, στις προσεγγίσεις οικοδόμησης της γνώσης και στη μεταγνώση. Επιπλέον η διδακτική πράξη πρέπει να προσβλέπει σε μια δημοκρατική και αναπτυξιακή ατμόσφαιρα στην τάξη, όπου οι μαθητές παρωθούνται για περισσότερη μάθηση, η οποία θα τους ολοκληρώσει ως άτομα και ως κοινωνικές μονάδες. Για την επίτευξη των ανωτέρω επιβάλλεται η υιοθέτηση μιας μαθητοκεντρικής παιδαγωγικής, η οποία παρέχει κάθε δυνατή εμπειρία στους μαθητές μέσα από ενιαιοποιημένα αναλυτικά προγράμματα, έκφραση των οποίων αποτελούν η διδακτική μέθοδος project και η διαθεματικότητα. Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί εξαιρετική επιστημονική προσπάθεια για να παρουσιασθούν στους εν ενεργεία και υποψήφιους εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας και μάθησης, η μέθοδος project και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ως σύγχρονες μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις που προάγουν σημαντικά τη μάθηση των παιδιών και συνθέτουν τη ραχοκοκαλιά των ενιαιοποιημένων προγραμμάτων σπουδών. Γι’ αυτό και πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη από όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προς τούτο απαιτείται όχι μόνο ουσιαστική ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις συγκεκριμένες μεθόδους, αλλά και εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες σχολικής τάξης, γεγονός που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της Εκπαίδευσης. Λειτουργώντας σε ένα τέτοιο πλαίσιο η διδασκαλία θα συντελεί ώστε η κατασκευαζόμενη γνώση να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικά στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ε. ΚΑΛΔΗ είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικών και Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Πραγματοποίησε πτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ και ως
υπότροφος του ΙΚΥ μεταπτυχιακές σπουδές (MA & PhD) στο Πανεπιστήμιο του Sussex (Ηνωμένο Βασίλειο). Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών) και συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα. Σημαντική είναι η συνεισφορά της στη Σχολική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του ΠΤΔΕ του ΠΘ. Επιστημονικές της εργασίες είναι δημοσιευμένες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους και διαθέτει, επιπλέον, εμπειρία ως κριτής επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στις καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις όπως είναι η διδακτική μέθοδος project, η ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση και η διαφοροποιημένη διδασκαλία καθώς και στην εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (υποψήφιων και ενενεργεία) αλλά και σε θέματα του σύγχρονου σχολείου.
Ο ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, από το οποίο απέκτησε και τη διδακτορική του διατριβή. Είναι μέλος σε διεθνείς επιστημονικές και εκπαιδευτικές ενώσεις. Έχει επιμεληθεί διεθνείς εκδόσεις και μελέτες. Είναι συγγραφέας βιβλίων, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει, επιπλέον, εμπειρία ως κριτής – αξιολογητής άρθρων για δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Είναι συντάκτης ερευνητικών προτάσεων και μέλος ερευνητικών ομάδων σε εθνικά και διεθνή προγράμματα που αφορούν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο εστιάζει στα προγράμματα σπουδών, την εφαρμοσμένη παιδαγωγική, τη διδακτική μεθοδολογία, τα περιεχόμενα μάθησης, καθώς και τις εναλλακτικές εφαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
  • ISBN: 978-960-333-971-7
  • Σελίδες: 368
  • Σχήμα: 17*24
  • Εξώφυλλο: μαλακό εξώφυλλο
  • Ημερομηνία έκδοσης: Οκτ. 2016

kouponi

Share this...