ΔΕΠ-ΥΕιρήνη ΚυριακούΚεντρικήΜέσα από τα μάτια του παιδιού

Ηθικόν Ακμαιότατον για τα παιδιά με Διάσπαση Προσοχής

Ειρήνη Κυριακού

Εκπαιδευτικός, Εξειδικευμένη στη ΔΕΠ-Υ, ΜΔ

Τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές και ελλειμματική προσοχή αντιμετωπίζουν καθημερινά τις ίδιες προκλήσεις με συνομήλικούς τους. Αντιμετωπίζουν ωστόσο και επιπλέον δυσκολίες που αυξάνουν την απογοήτευση και την αγωνία τους.

 

Συγκεκριμένα, σημαντικοί παράγοντες για το άγχος στο σχολείο μπορεί είναι μια χαοτική τάξη, ασαφείς οδηγίες για τις εργασίες που έχουν για το σπίτι, ο φόβος της αποτυχίας ή ακόμα και το να τους απευθυνθεί ο λόγος κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

Αυτό συμβαίνει γιατί το επίπεδο αυτοεκτίμησης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι χαμηλό, καθώς θεωρούν τον εαυτό τους λιγότερο ικανό σε σχέση με άλλα παιδιά. Αυτή η συνθήκη οδηγεί στη σχολική τους αποτυχία και την απόρριψη των γύρω τους, με την πιθανότητα να αρχίσουν να αποσύρονται και να κλείνονται στον εαυτό τους, να γίνονται επιθετικά, ή και να παρουσιάζουν μειωμένο κίνητρο για μάθηση (Elbaum & Vaughn, 2003).

 

Ακόμα, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις  που αναπτύσσουν μια  αμυντική παραβατική συμπεριφορά στο σχολικό πλαίσιο. Ο τρόπος αυτός λειτουργεί και εξελίσσεται ακριβώς  με σκοπό ο μαθητής με δυσκολίες να αντιμετωπίσει το άγχος που του δημιουργούν οι αναποτελεσματικές προσπάθειες και η απογοήτευση, που βιώνει σε συγκεκριμένες μαθησιακές καταστάσεις επί σειρά ετών (Φλωράτου, 2006).

 

Ειδικότερα από  την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν μια ζεστή σχέση με το παιδί η οποία θα προάγει την επικοινωνία και την βελτίωση της αυτοεικόνας του παιδιού:

  • Αξιολογώντας τα περιφραστικά και όχι με βαθμούς.
  • Χρησιμοποιώντας την επιβράβευση, ώστε να δημιουργούν ατμόσφαιρα αποδοχής μέσα στην τάξη για τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ.
  • Μαθαίνοντας στα παιδιά τρόπους ενίσχυσης της αυτοεκτίμησής τους και μείωσης του άγχους τους.
  • Δίνοντάς τους τον χρόνο που χρειάζονται για να ανταποκριθούν σε ό,τι τους ζητείται.

 

Η συμβολή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων στην αντιμετώπιση  των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα εξέλιξη της προσωπικότητας τους.

Share this...